SPF Österbotten

Nyhetsbrev 4/2021, 10.3.2021

09.03.2021 kl. 12:33
Informationstillfällen, vårmötet och "Hemliga resan"

VIRTUELLA INFORMATIONSTILLFÄLLEN

SPF Österbotten ordnar en virtuell serie informations- och diskussionstillfällen under våren via Zoom. Tanken är att skapa en plattform där föreningarnas medlemmar kan ta del av aktuella saker och diskutera med andra pensionärer om angelägenheter som påverkar oss i dagens läge. Varje tillfälle behandlar ett visst ämne.

Föreningarna kan sprida information om tillfällena på lämpligt sätt till sina medlemmar så att så många som möjligt har mölighet att delta. Föreningarna kan också ordna gemensamt deltagande, men dock så att myndigheternas mötesrestriktioner beaktas.

Pehr Löv, medicine licentiat
Pandemiläget, vaccinationerna, vad kan vi göra för att stärka motståndskraften samt "Det aktiva livets betydelse för hälsan"
>>Anmälning till 31.3 (senast måndagen 29.3)

Ole Norrback, förbundsordförande
Vilka frågor är viktiga för oss pensionärer i kommande kommunalval?
>>Anmälning till 14.4 (senast måndagen 12.4)

Marina Kinnunen, direktör för Vasa Sjukvårdsdistrikt
Vilka påverkningsmöjligheter har en vanlig kommuninvånare i det nya Österbottens välfärdsområde?
>>Anmälning till 28.4 (senast måndagen 26.4)

Anmäl Ert deltagande genom att fylla i respektive anmälningsformulär.

 

 

SPF ÖSTERBOTTENS VÅRMÖTE 9.4

Vårmöteshandlingarna kommer att sändas ut till föreningarnas ordförande före mötet efter utförd verksamhetsgrnskning. Handlingarna kan även laddas ner elektroniskt redan nu >>här
Hela programmet är nu också spikat och ser ut enligt följande:

10.00 Vårmötesförhandlingar

  • mötet öppnas av regionordförande Anita Ismark

10.30 Hur kan Svenska Yle betjäna pensionärerna bättre?

  • Pia Lagus, redaktör och programledare på Yle Vega Österbotten och Jonas Jungar, innehållschef på Yle besöker vårmötet och vill diskutera med oss

ca 11.00 Aktuellt från regionen

  • ombudsman Patrick Ragnäs

Mötet beräknas avslutas c:a kl 12.

 

 

HEMLIG "RESA" TILLSAMMANS MED WASA TEATER

Ni hinner ännu anmäla Er till den digitala kryssningen med Wasa Teater. Der gör ni genom denna anmälningslänk >>Anmälning till digital kryssning med Wasa teater

 

Glöm inte att följa med vad som är aktuellt genom att kolla >>händelsekalendern.

 

Patrick Ragnäs