SPF Österbotten

Medlemsansökan Svenska pensionärsförbundet

Vill du bli medlem i en pensionärsförening?
Fyll i ditt namn och dina adressuppgifter och välj den förening i vilken du önskar bli medlem.
I Österbotten finns det 26 pensionärsföreningar från Karleby i norr till Lappfjärd i söder med sammanlagt c:a 9.500 medlemmar.
Svenska pensionärsförbundet har 76 medlemsföreningar med knappt 20.000 personmedlemmar.
Tillsammans är vi starka
Välj den förening som du önskar bli medlem i
Personuppgiftshantering - Svenska pensionärsförbundet
Skriv siffran 3 med bokstäver: