SPF Österbotten

>>Verksamhetsplan 2021

>>Verksamhetsberättelse 2020

Verksamheten under år 2020 ändrades radikalt under våren, på grund av Coronapandemin. Regionens och föreningarnas tillställningar och resor inhiberades så gott som helt under månaderna mars – augusti. På hösten återupptogs verksamheterna till den del de kunde genomföras med beaktande av myndigheternas restriktioner.

Regionens verksamhet under år 2021 kommer fortsättningsvis att präglas av den pågående pandemin. Beroende på pandemins utveckling, myndigheternas rekommendationer och tillgången av ett eventuellt vaccin, planeras verksamheten i första hand att koncentreras till utomhusverksamheter. Resor kan eventuellt också genomföras till sådana regioner och länder som myndigheterna ger tillstånd till. Nya verksamhetsformer kommer efter hand att utvecklas vartefter idéer kommer och möjligheter ges.

Eftersom föreningarnas medlemmar hör till pandemins riskgrupp, är det viktigt att regionen och föreningarna tar myndigheternas rekommendationer på allvar. SPF Österbotten strävar till att genomföra verksamheten så normalt som möjligt. Nya verksamhetsformer som regionen kommer att planera för 2021 är bland annat virtuella föreläsningar och virtuella kulturevenemang samt olika utomhusaktiviteter i samarbete med pensionärsföreningar som meddelar intresse. Bland annat kommer regionen att göra gemensamma promenader/vandringar i samarbete med pensionärsföreningarna runtom i Österbotten, längs olika vandringleder eller promenader i städerna.

Pandemin har inverkat negativt på regionens ekonomi. Regionens ekonomi har en mycket avgörande roll i planeringen av nya verksamhetsformer.

Patrick Ragnäs
ombudsman