SPF Österbotten

Kvarkens pensionärsparlament år 2019 hålls 16-17 maj i Umeå. 

Parlamentet hålls på Umeås nyaste hotell mitt i centrum, Comfort Hotel Umeå City.
 

Temat är fastställt till  Ett Gott Liv – lagar, regler och attityder, med fokus på de faktiska skillnader som uppstår när man fyllt 65 år och lämnar yrkeslivet, och kanske också intressantast att få diskutera varför det finns skillnader i lagar, regler och inte minst samhällets attityder mot äldre. Vi vet att det finns en oändlig källa att ösa ur i ämnet, och tror att vi ska kunna presentera ett riktigt spännande och givande program i maj.

SPF Österbottens föreningar inbjuds att delta med 4 delegater per förening. Pris per person för delegaterna från föreningarna har regionstyrelsen fastställt till 100 euro per delegat (enkelrumstillägg 40 euro). För övriga deltagare är priset 290 euro per person.
I priset ingår busstrasporter (i Österbotten, se busstidtabell och hållplatser nedan), båtbiljetter, skärgårdsbordet  ombord t.o.r., hotellövernattning samt deltagande i parlamentet. 
Sista anmälningsdag är 18 april.

Ytterligare information fås av ombudsmannen.

>> SPF Västerbottens inbjudan till parlamentet

>> Program och tidtabell

>> Anmälningsformulär

>> Busstidtabell och hållplatser