SPF Österbotten

>> SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET 
förbundets hemsida

>> IT FÖR SENIORER
förbundets IT sidor

>> GOD TID
medlemstidningens nätversion

>> STIFTELSEN FÖR SVENSK PENSIONÄRSVERKSAMHET I FINLAND

>> SPF SENIORERNA VÄSTERBOTTENDISTRIKTET

>> ATT ÅLDRAS TRYGGT
Dessa sidor på Kotkanejdens pensionärers webbplats innehåller information om "viktiga och stora beslut" som i alla fall kommer att göras på varje människas ålders höst.

>> SVENSKA SEMESTERFÖRBUNDET I FINLAND
Erbjuder den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från penningautomatföreningen (STEA)

>> CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL
Riksomfattande takorganisation för organisationer som arbetar för äldre

>> FÖRENINGSRESURSEN
SFV:s webbplats där det finns fakta, tips, råd och svar på frågor gällande föreningsliv i Svenskfinland