SPF Österbotten

Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf

Till SPF Österbotten hör 26 registrerade pensionärsföreningar i Österbotten som är medlemmar i Svenska pensionärsförbundet.

SPF Österbotten rf:s främsta uppgift är att verka för samarbete och kontakt mellan Svenska pensionärsförbundet rf och medlemsföreningarna inom regionen samt även med medlemsföreningar inom andra områden. SPF Österbotten rf förverkligar sina syften genom att fungera som samarbetsorgan för sina medlemsföreningar, bistå och stödja medlemsföreningarna i deras verksamhet samt anordna program, fester, diskussionstillfällen, kurser, motionsverksamhet, reseverksamhet och övrig verksamhet.

 

Svenska pensionärsförbundets kansli i Vasa
adress: Hovrättsesplanaden 15 C33, 65100 Vasa
telefon: 0405748919
e-post: spf.osterbotten(at)spfpension.fi


  Ombudsman:
  Patrick Ragnäs
  e-post: patrick.ragnas(a)spfpension.fi