SPF Österbotten

Ordförande:
Anita Ismark, Korsnäs
tfn 044 987 1469, e-post anita.ismark(at)spfpension.fi

Mandattiden 2019-2020

ordinarie: ersättare:
Sture Häggblom, Närpes Christer Bogren, Malax
Per-Erik Lindgren, Jeppo Ulla Grönvall-Streng, Jakobstad
Helena Andtbacka, Kronoby Inga Lund, Larsmo


Mandattiden 2020-2021

ordinarie: ersättare:
Göran Westerlund, Oravais Torbjörn Ehrman, Vörå
Göran Uppstu, Kristinestad Britt-Marie Teir, Lappfjärd
Alice Lillas, Korsholm Bernice Tiihonen, Vasa