SPF Österbotten

SPF Österbotten rf informerar regelbundet sina föreningar genom att publicera nyhtsbrev c:a 10-12 gånger per år. Dessutom strävar regionen till att uppdatera sin hemsida regelbundet. Förbundets  medlemstidning God Tid är den viktigaste informationskanalen till föreningarnas medlemmar.

Läs SPF Österbottens senaste nyhetsbrev här: