SPF Österbotten

Virtuellt informationstillfälle via Zoom

28 April 2021 kl. 10.00–11.00

SPF Österbotten ordnar en virtuell serie informations- och diskussionstillfällen under våren via Zoom. Tanken är att skapa en plattform där föreningarnas medlemmar kan ta del av aktuella saker och diskutera med andra pensionärer om angelägenheter som påverkar oss i dagens läge. Varje tillfälle behandlar ett visst ämne.

Onsdagen 28.4 klockan 10-11
Inledare: Marina Kinnunen, direktör för Vasa Sjukvårdsdistrikt
Ämne: Vilka påverkningsmöjligheter har en vanlig kommuninvånare i de nya Österbottens välfärdsområde?

>>Anmälningsformulär

Anmäl Ert deltagande genom att fylla i anmälningsformuläret senast måndagen 26.4. En anslutningslänk till mötet kommer att skickas till den angivna e-posten dagen före tillfället.

Zoom är en videokonferenstjänst. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare, videokonferenssystem, Zoom-app och telefon. Zoom fungerar bäst och du laddar ner Zoomappen till din dator, surfplatta eller smarttelefon. Ladda ner appen här: https://zoom.us/download