SPF Österbotten

Virtuellt informationstillfälle via Zoom

14 April 2021 kl. 10.00–11.00

SPF Österbotten ordnar en virtuell serie informations- och diskussionstillfällen under våren via Zoom. Tanken är att skapa en plattform där föreningarnas medlemmar kan ta del av aktuella saker och diskutera med andra pensionärer om angelägenheter som påverkar oss i dagens läge. Varje tillfälle behandlar ett visst ämne.

Onsdagen 14.4 klockan 10-11
Inledare: Ole Norrback, förbundsordförande
Ämne: Vilka frågor är viktiga för oss pensionärer i kommande kommunalval?

>>Anmälningsformulär

Anmäl Ert deltagande genom att fylla i anmälningsformuläret senast måndagen 12.4.

Zoom är en videokonferenstjänst. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare, videokonferenssystem, Zoom-app och telefon. Zoom fungerar bäst och du laddar ner Zoomappen till din dator, surfplatta eller smarttelefon. Ladda ner appen här: https://zoom.us/download