SPF Österbotten

REGIONENS VÅRMÖTE PÅ DISTANS 11.6

11 Juni 2020 kl. 10.00–12.00

Regionstyrelsen beslöt på sitt möte 5 maj att SPF Österbottens vårmöte 2020 hålls som distansmöte via Zoom på grund av undantagsförhållsnden som för tillfället råder i Finland. Beslutet stöder sig på "Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin". Regeringens proposition har nr 45-2020. Genomförandet av vårmötet diskuterades också på distansmötet mellan ordföranden i pensionärsföreningarna i Österbotten 7 maj.

Vårmötet är torsdagen 11 juni klockan 10. Officiell plats för mötet är förbundets kansli i Vasa, Handelsesplanaden 12 B18, men mötet genomförs som distansmöte via Zoom. Här kan man ladda ner instruktioner för hur man deltar i ett Zoom möte:
>>Instruktioner för deltagare i ett Zoom möte
Ifall det finns ytterligare frågor om mötetsarrangemangen kontakta undetecknad.

Föreningarna anmäler delegater till vårmötet via denna länk >>ANMÄLAN TILL VÅRMÖTE 2020 PÅ DISTANS senast måndagen 1 juni. Anmälningsformuläret fungerar samtidigt som fullmaktsblankett. Anmälda delegater får via e-post en inbjudan till distansmötet. I inbjudan finns en länk till själva mötet. Vid behov kan flera delegater delta via samma länk, dvs vara på samma plats under själva mötet.

Vårmöteshandlingarna har tidigare postats till föreningarna i början på mars. Handlingarna kan vid behov också laddas ner här:
>> Anmälning av delegater
>> Föredragningslista
>> Lista på antal delegater
>> Verksamhetsberättelse och bokslut
>> Verksamhetsgranskningsberättelse
>> Stadagar