SPF Österbotten

Anmälning till SPF Österbottens vårmöte 2020

Fyll i formuläret nedan, senast 1 juni, för att anmäla er förenings delegater till Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf:s vårmöte 2020.
"Till medlemsföreningsmöten har medlemsföreningarna med högst 100 medlemmar rätt att sända en (1) befullmäktigad representant; 101-200 medlemmar två (2); 201-400 medlemmar tre (3); 401-600 medlemmar fyra (4); 601-800 medlemmar fem (5) och medlemsförening med fler än 800 medlemmar har rätt att sända sex (6) befullmäktigade representanter. Varje befullmäktigad representant har en (1) röst"
Skriv siffran 4 med bokstäver: