SPF Österbotten

SPF Österbottens vårmöte

09 April 2021 kl. 10.00–12.00

Svenska pensionärsförbundets vårmöte 2021 ordnas så att delegaterna uppmanas delta på distans via Zoom. 

Kallelsen skickas per post till föreningarnas ordförande. Handlingar till mötet Kan laddas ner och skrivas ut här nedan.

Förhandsanmälan till kansliet, via formuläret: >>ANMÄLNING TILL VÅRMÖTE, senast 26.3. Webbformuläret fungerar samtidigt som delegatfullmakt och Zoom-länk till mötet skickas till de e-postadresser som uppgivits i webbformuläret.

Dagsprogram: 
kl
10.00 Vårmötesförhandlingar
                 mötet öppnas av regionordförande Anita Ismark
10.30 Aktuellt från regionen
                 ombudsman Patrick Ragnäs
övrigt program ännu öppet!

 

Vårmöteshandlingar kan laddas ner här:

>> Kallelse
>> Anmälning till vårmöte 2021
>> Föredragningslista
>> Lista på antal delegater
>> Verksamhetsberättelse och bokslut
>> Verksamhetsgranskningsberättelse
>> StadagarPlats
Svenska pensionärsförbundet
Handelsesplanaden 12 B18
65100 Vasa