SPF Österbotten

SPF Österbottens vårmöte

09 April 2021 kl. 10.00–12.00

Svenska pensionärsförbundets vårmöte 2021 ordnas så att delegaterna uppmanas delta på distans via Zoom. 

Kallelsen skickas per post till föreningarnas ordförande. Handlingar till mötet Kan laddas ner och skrivas ut här nedan.

Förhandsanmälan till kansliet, via formuläret: >>ANMÄLNING TILL VÅRMÖTE, senast 26.3. Webbformuläret fungerar samtidigt som delegatfullmakt och Zoom-länk till mötet skickas till de e-postadresser som uppgivits i webbformuläret.

Dagsprogram: 

10.00 Vårmötesförhandlingar

  • mötet öppnas av regionordförande Anita Ismark

10.30 Hur kan Svenska Yle betjäna pensionärerna bättre?

  • Pia Lagus, redaktör och programledare på Yle Vega Österbotten och Jonas Jungar, innehållschef på Yle besöker vårmötet och vill diskutera med oss

ca 11.00 Aktuellt från regionen

  • ombudsman Patrick Ragnäs

 

Vårmöteshandlingar kan laddas ner här:

>> Kallelse
>> Anmälning till vårmöte 2021
>> Föredragningslista
      >> Bilaga till föredragningslistan (förslag på nya stadgar)
>> Lista på antal delegater
>> Verksamhetsberättelse och bokslut
>> Verksamhetsgranskningsberättelse
>> Valordning
>> StadagarPlats
Svenska pensionärsförbundet
Handelsesplanaden 12 B18
65100 Vasa