SPF Österbotten

Serien med vandringar inleddes

26.05.2021 kl. 10:38
Deltagarantalet högre än väntat

Deltagarantalet i SPF Österbottens två första vandringar med pensionärsföreningarna blev positivt bra. Tisdagen 25 maj ordnades en naturstigsvandring i Purmo och en stadsvandring i Kaskö. 

I Purmo deltog 34 hurtiga pensionärer i naturstigsvandringen som delvis gick utmed Utterleden, via Hundbacka och vidare till Lostenen. Som vandringledare fungerade Henrik Nylund.


Henrik Nylund informerar deltagarna i naturstigsvandringen före start (foto: Patrick Ragnäs)


Paus invid Lostenen (foto: Patrick Ragnäs)

Stadsvandringen i Kaskö samlade 30 deltagare, som kom från föreningarna i Kaskö, Kristinestad, Lappfjärd och Närpes. Deltagarna var uppdelade i tre grupper på 10 personer och vandringen gick bland annat till Sjöbobacken och längs gatorna. Deltagarna guidades av Sonja Lappveteläinen, Rose Engwall och Carl-Gustav Mangs.


En del av deltagarna i stadsvandringen i Kaskö (foto: Rolf Hellman)


Kvarnudden i Kaskö (foto: Rolf Hellman)

Deltagarna i båda vandringarna var mycket nöjda med arrangemangen. Nästa vandring blir 3 juni i Närpes. Hela listan på vandringar finns här: >>Nyhetsbrev 8/2021

Patrick Ragnäs