SPF Österbotten

Introduktionsdag för nyvalda ordförande

21 September 2021 kl. 09.30–12.00

Tisdagen 21 september kl 9.30 - 12 ordnas en introduktionsdag för nyvalda ordförande. Målgruppen är de föreningars ordförande som tillträtt under det gångna året. Syftet med kursdagen är att informera om hur förbundet och regionen fungerar. Information ges bland annat om SPF:s organisation, hur samarbetet mellan förbundet, regionen och föreningen fungerar, förbundets och regionens verksamhet samt diskussion om mycket annat.
Kursen ordnas på pensionärsförbundets kansli i Vasa, adress: Handelssplanaden 12 B18. Vi börjar klockan 9.30 med morgonkaffe.

Anmälning om deltagande senast tisdagen 14 september   >>Anmälningsformulär

Tillfället är avgiftsfritt.