SPF Österbotten

Svenska pensionärsförbundet i Österbottens vårmöte

09 April 2019 kl. 11.00–15.00

Vårmöteshandlingar skickas per post till föreningarnas ordföranden. Handlingar till mötet finns också här nedan.

Förhandsanmälan till kansliet, via formuläret: >>Anmälning till vårmöte, senast 29.3 för lunchen och samtransporten till Korsholm. Busstransporten är avgiftsfri.

Dagsprogrammet:
Kl
11.00 Mottagning av fullmakter
11.00 Lunch på Hotell Vallonia
12.00 Vårmöte
                    Föreningens välkomstord, ordförande Monica Sirén-Aura
                    Korsholm kommuns hälsning, kommundirektör Rurik Ahlberg
                    Musikinslag: Ellen Blom från Korsholms högstadium
                    Information från regionen: ombudsman Patrick Ragnäs
13.00 Vårmötesförhandlingar
                    Mötet öppnas av regionordförande Anita Ismark
kaffepaus
14.00 Föreläsning om hörsel och hörapparater
                    Siw Östman, Svenska hörselförbundet rf
15.00 avslutning

>> Kallelse
>> Anmälning av delegater
>> Föredragningslista
>> Lista på antal delegater
>> Verksamhetsberättelse och bokslut
>> Verksamhetsgranskningsberättelse
>> Fullmaktsblakett
>> Busstidtabell
>> Stadagar

 Plats
Korsholms vuxeninstitut
Skolvägen 1
65610 Korsholm