SPF Österbotten

Solveig Nylund ny regionordförande

09.11.2023 kl. 14:24

Solveig Nylund från Vasa valdes enhälligt till ny regionordförande för Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf på föreningens höstmöte i Jeppo. Hon efterträder Anita Ismark, som avgår 31.12.


Anita Ismark lämar över stafettpinnen som regionordförande åt Solveig Nylund från och med 1.1.2024. (foto: Patrick Ragnäs)

På höstmötet fastställdes regionens Verksamhetsplan och budget för år 2024. I Styrelsen för regionen sitter nästa år Pia Berg, Per-Erik Lindgren, Lalle Broberg, Göran Westerlund, Britt-Marie Teir och Alice Lillas.

Med anledning av regionens 50-års jubileum år 2023 premierade regionen också eldsjälar, som på olika sätt varit aktiva och främjat och utvecklat regionens verksamhet. Förbundets bordsstandar tilldelades Anita ismark, Paul Lindell och Håkan Wikberg. Förbundets förtjänsttecken i silver tilldelades Alice Lillas, Britta Andtfolk, Kristina Saari, Pia Berg, Carl-Gustav Molander, Erik Backman, Pehr Löv och Peter Sahlsten.


Erik Backman, Carl-Gustav Molander, Pehr Löv, Pia Berg, Kristina Saari, Alice Lillas, Håkan Wikberg och Anita Ismark. (foto: Patrick Ragnäs)

 

Patrick Ragnäs