SPF Österbotten

Nyhetsbrev 11/2021, 8.9.2021

08.09.2021 kl. 14:34
Styrelse- och kryssningsinfo

REGIONSTYRELSEMÖTE 6 SEPTEMBER

Regionstyrelsen höll möte måndagen 6 september och diskuterade bl a kommande personval på Svenska pensionärsförbundets höstmöte 2021. Eftersom förbundsordförande Ole Norrback meddelat valberedningskommittén och förbundets arbetsutskott att han inte ställer sig till förfogande för omval, beslöt regionstyrelsen enhälligt meddela, att de stöder nomnering av Ulla-Maj Wideroos till förbundsordförande för år 2022. 

 

KRYSSNING MED WASALINES NYA m/s AURORA BOTNIA 16 SEPTEMBER

Intresset för kryssningen med Wasalines nya färja har överträffat alla förväntningar. Vi blir över 550 glada pensionärer på resan. Det stora antalet resenärer har gjort att vi blivit tvungna att dela in resenärerna i tre ungefär lika stora grupper, som kommer alla att ha likadant program ombord men på olika tider. Därutöver har bussarnas tidtabell och hållplatser ändrats. Nya busstidtabeller och hållplatser meddelas så fort vi får informationen från bussbolaget.  Biljetterna förmedlas till föreningarna före avfärd så att de kan erhållas senast i bussen eller i förväg. De som inte kommer med buss ombeds komma i god tid till hamnterminalen där biljetterna delas ut föreningsvis.
Mera detaljerad information kommer bara rederiet och bussbolaget hänger med i svängarna.

 

Patrick Ragnäs