SPF Österbotten

Nyhetsbrev 10/2021, 11.8.2021

11.08.2021 kl. 09:09
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland inför begränsningar fr.o.m. 12.8

BEGRÄNSNINGAR FÖR OFFENTLIGA OCH ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER I VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT

Enligt RFV:s beslut från 10.8 begränsas offentliga och allmänna tillställningar så att deltagarantal inomhus kan vara högst 10 personer och utomhus högst 50 personer i avgränsade områden. Beslutet gäller under tiden torsdagen 12.8 fram till onsdagen 8.9. 

Ifall större tillställningar ordnas måste anordnaren trygga säkerheten för deltagarna genom att följa Undervisnings- och Kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från 31.5.2021.

 

RFV:s beslut påverkar SPF Österbottens verksamhet på följande sätt:

>>RFV:S BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR KOMMUNERNAS OMRÅDEN I VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT, 10.8.2021 LSSAVI/11801/2021 

>>ANVISNINGAR FÖR AT FÖRHINDRA CORONAVIRUSSMITTA VID OFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR, VID ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER OCH VID ANVÄNDNINGEN AV VISSA LOKALER

 

Patrick Ragnäs