SPF Österbotten

Nyhetsbrev 9/2021

23.06.2021 kl. 14:05
Inspirationsdag, kryssning och introduktionsdag

INSPIRATIONSDAG FÖR FÖRENINGARNAS ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 25.8

Välkomna på årets inspirationsdag, som ordnas på Hotel Waskia i Vasa onsdagen 25 augusti. Vi håller till i hotellets stora föreläsningssal och kan på så sätt hålla ett tryggt avstånd mellan varandra.

Gästföreläsare är i år är kommunikationschef Mikael Appel från Österbottens polisinrättning. Mikael föreläser om nätfiske och nätbedrägerier.

 


 

På eftermiddagen får vi information om föreningens ansvar vid olika evenemang och ansvarsförsäkringar för föreningar av Hannah Malkamäki från Pohjola Försäkring i Vasa.

 

 


 

Ifall ordförande eller sekreterare är förhindrad, går det bra att någon annan ur styrelsen deltar, men högst två deltagare per förening. 
Dagen inleds klockan 9 med hotellfrukost (Ni kan anlända tidigare också) och avslutas klockan c:a kl 15.15. Lunch serveras klockan 11.30 - 12.30. Tillfället är avgiftsfritt. Förhandsanmälningar senast fredag 20 augusti 
>>Anmälningsformulär

 

SPF ÖSTERBOTTENS GOLFMÄSTERSKAP I JAKOBSTAD 26.8

Golfturneringen ordnas på golfbanan i Pirilö golfcenter, Gamla Pirilövägen 311, 68600 Jakobstad, torsdagen den 26 augusti kl. 10.00. Samling vid restaurangen kl. 9.30. Som lokal arrangör fungerar Pensionärsföreningen Milstolpen. Vi spelar nio hål, maximalt antal deltagare är 50 stycken som noteras i anmälningsordning. Deltagaravgiften är 30€ per deltagare i vilken ingår välkomstkaffe, spelavgift,  lunch och kaffeservering.

Anmälan om deltagande senast 31.7.21 till Johan Karjaluoto, sms på tel.nr 0400-660322 eller per e-post: johan.k@multi.fi

 

KRYSSNING MED WASALINES NYA m/s AURORA BOTNIA 16.9

Wasaline tar sin nya färja m/s Aurora Botnia i bruk under sommaren 2021. Nu vill vi erbjuda medlemmarna möjlighet att få bekanta sig med färjan under en egen kryssning för pensionärerna i Österbotten torsdagen 16 september

Färjan lägger ut klockan 8.00 på morgonen och vi är tillbaka i Vasa hamn klockan 15.45. Under kryssningen får vi information om den nya färjan och får en guidad rundvandring. Naturligtvis har vi annat program såsom information om regionens och förbundets verksamhet samt IT verkstad med förbundets IT koordinatorer. Vi äter frukost när vi stiger ombord och på hemfärden njuter vi av skärgårdsbordet och tar en svängom i restaurangen till tonerna av Trio Janne Enblom. De som inte dansar ordnar vi alternativt program för. 
Planering av programpunkter pågår fortfarande.

Vi ordnar busstransport både norrifrån och söderifrån.
Hållplatser för bussen norrifrån (tidtabell kommer senare)
Karleby busstation
Kronoby Idrottshallen
Edsevö Neste
Mysinge
Munsala/Pensala korsning. riksv
Oravais ABC
Tesses café
Kvevlax S-Market
Hamnterminalen kl 7:30

Bussen söderifrån (tidtabell kommer senare)
Lappfjärd centrum
Närpes busstation
Töjby
Korsnäs kommungård
Petalax
Malax

Hållplatserna kan ändras/läggas till beroende på hur anmälningarna kommer in

Pris: 95€ per resenär, busstransport 25€ per resenär
I priset ingår: kryssningsbiljett, fritt deltagande i alla programpunkter, frukost ombord samt skärgårdsbordet

Deltagarna anmäler sig till sin egen pensionärsförening senast måndagen 31 augusti. 
Föreningarna anmäler sina deltagare till kryssningen direkt till Wasaline senast tisdagen 1 september via denna länk:  
>>Anmälning till kryssningen 16.9.2021

Telefonnummer till rederiet är 020 771 6813 och e-post group@wasaline.com. Wasaline fakturerar föreningarna för biljetterna direkt. Annulleringsavgift uppbärs i enlighet med rederiets normala avbokningsvillkor.
Avgiften för bussen, 25 € uppbärs i bussen (busstidtabell meddelas senare). 
Vid anmälningarna upptas namn och födelsetid (ddmmåå). Eventuella reserveringar av hytter och sittstolar görs direkt till rederiet. Hyttpriserna är följande: A ytterhytt: 50 euro, B innerhytt: 45 euro

Vi hoppas kunna bjuda på en intressant och corona-säker infokryssning

 

INTRODUKTIONSDAG FÖR NYVALDA ORDFÖRANDE 21.9

Tisdagen 21 september kl 9.30 - 12 ordnas en introduktionsdag för nyvalda ordförande. Målgruppen är de föreningars ordförande som tillträtt under det gångna året. Syftet med kursdagen är att informera om hur förbundet och regionen fungerar. Information ges bland annat om SPF:s organisation, hur samarbetet mellan förbundet, regionen och föreningen fungerar, förbundets och regionens verksamhet samt diskussion om mycket annat.
Kursen ordnas på pensionärsförbundets kansli i Vasa, adress: Handelssplanaden 12 B18. Vi börjar klockan 9.30 med morgonkaffe.

Anmälning om deltagande senast tisdagen 14 september   >>Anmälningsformulär

Tillfället är avgiftsfritt.

 

KANSLIET I VASA SEMESTERSTÄNGT 5.7 - 1.8

 

Glöm inte att följa med vad som är aktuellt genom att kolla >>händelsekalendern. Under sommaren fortsätter vandringarna med pensionärsföreningarna i Österbotten med >>Åminne vandringsled med Malax Pensionärer 30 juni och >>Historisk vandring i Karleby med Vi Norrifrån 14 juli

 

Trevlig midsommar

 

Patrick Ragnäs