SPF Österbotten

Inspelning från informationstillfället med Marina Kinnunen 28.4.2021

29.04.2021 kl. 11:15

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen berättar om vilka påverkningsmöjligheter en vanlig kommuninvånare har i det nya Österbottens välfärdsområde som träder ikraft från och med 1.1.2022. Med sig har hon också resultatområdeschef för socialarbete och familjeservice Erkki Penttinen. Informationstillfället ordnades 28.4.2021

 

Patrick Ragnäs