SPF Österbotten

Inspelning från informationstillfället med Pehr Löv 31.3.2021

01.04.2021 kl. 09:53

Med.lic Pehr Löv berättar om pandemiläget, vaccinationerna, vad kan vi göra för att stärka motståndskraften samt "Det aktiva livets betydelse för hälsan" på SPF Österbottens virtuella informations- och diskussionstillfälle 31.3.2021

 

Patrick Ragnäs