SPF Österbotten

Nyhetsbrev 6/2020, 21.4.2020

20.04.2020 kl. 16:29

VIRTUELL ORDFÖRANDETRÄFF 7.5

Ordföranden i pensionärsföreningarna i Österbotten kallas till ett gemensamt möte torsdagen 7 maj klockan 10. Mötet är ett såkallat virtuellt möte som sker på distans via webben. Ombudsmannen skickar någon dag i förväg på e-post en kallelse till mötet. I e-postmeddelandet finns en länk som man trycker på, via vilken man automatiskt kopplas upp till mötet. Mötesprogrammet heter Zoom, och behöver inte laddas till deltagarnas datorer före mötet. 
ifall någon känner på sig att de vill testa i förväg, går det bra att kontakta undertecknd så prövar vi på i förväg. Ett tips är att be om hjälp av barn eller barnbarn, som säkert är bra inkomna i saken genom sitt arbete eller genom skolan.

 

MORSDAGSDANS 10.5

Svenska pensionärsförbundet vill uppmärksamma alla alla mödrar på morsdagen 10 maj med att ordna en morsdagsdans tillsammans med dansorkestern Tomas Fantz.
Tomas Fantz kommer att spela live på Bygdegården i Malax. Spelningen kommer att bandas och streamas direkt på >>Youtube. Därutöver sänds spelningen via pensionärsförbundets >>Facebook sida samt på >>SPF Österbottens webbplats. Spelningen sänds också på Lokal-TV kanaler runtom i hela Svenskfinland.
Evenemanget äger rum söndagen 10 maj klockan 15:00 - 17:00. 
Mera information om evenemanget finns i God Tid nr 4 samt i dagspressen.

 

FÖRENINGSMÖTEN

Enligt statsrådets pressmeddelande 16 april, föreslår regeringen genom en tillfällig lagstiftning att bolag, andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten oberoende av coronaepidemin och begränsningen av sammankomster och med beaktande av behovet av hälsoskydd. Ändringarna föreslås vara i kraft till slutet av september.
>>Statsrådets pressmeddelande 16.4
>>Information om lagstiftningen på Föreningsresursen 

 

Kom ihåg att följa med på regionens >>HÄNDELSEKALENDER så vet ni om nya evenemang som planeras samt vilka evenemang som flyttats fram, som till exempel regionens >>Bouleturnering, eller vilka evenemang som inhiberats helt.

 

Passar nu samtidigt på att tillönska alla en trevlig Valborg och första maj!

Patrick Ragnäs