SPF Österbotten

Resultat av verksamhetsförfrågan, mars 2020

31.03.2020 kl. 14:06

I mars 2020 gjordes en verksamhetsförfrågan till alla pensionärsföreningar i Österbotten. Tanken med förfrågan var att få reda på hur föreningarna sköter beslutsfattandet och om föreningarna informerar sina medlemmar om ändrad verksamhet under tiden för undantagsförhållanden på grund av coronaepidemin.

Förfrågan gjordes med ett kort, enkelt webbformulär via regionens webbplats.

Frågorna och svarsalternativen var följande:

1. Håller ni fysiska styrelsemöten?  
                      Ja
                      Nej

2. Håller ni styrelsemöten (via Skype, e-post, telefon eller dylikt)?
                      Ja, via Skype
                      Ja, via grupptelefonsamtal
                      Ja, via e-postmöten
                      Ja, vi håller möten på annat sätt
                      Nej, vi håller paus med möten

3. Ordar ni månadsmöten?
                      Ja, vi fortsätter som förut

4. Hur informerar Ni medlemmarna om eventuellt inhiberad verksamhet?
                      Via telefonsamtal
                      Via sms eller Whats App –meddelanden
                      Via e-post
                      Via annonser eller meddelanden i 
                           föreningsspalten i dagstidningarna
                      Via medlemstidningen God Tid
                      Vi har inte informerat våra medlemmar

5. Hurudant stöd önskar föreningen från pensionärsförbundet?

Totalt svarade 23 av 26 föreningar.

Svaren:

Patrick Ragnäs