SPF Österbotten

Nyhetsbrev 8/2019, 15.10.2019

15.10.2019 kl. 14:45
Ansök om pengar, transport till förundets höstmöte

ANSÖKNINGAR TILL FÖRBUNDSPAKETET

Föreningarna kan nu ansöka om understöd från Förbundspaketet. Paketet består av medel som beviljats av Svenska kulturfonden, men som fördelas av Svenska pensionärsförbundets styrelse.
I år prioriteras verksamhet som befrämjar samverkan mellan medlemsföreningarna inom och mellan regionerna, lokal påverkan och ökat medlemsantal.
Ansökningstiden är 1.10 - 30.11.2019. Ansökningsformulär finns att ifyllas på förbundets webbplats >>Förbundspaketet, ansökningsformulär. Där finns också närmare anvisningar.
Kontaktperson för Förbundspaketet är verksamhetsledare Berit Dahlin, e-post: berit.dahlin@spfpension.fi, tfn: 040 5780248

 

ANSÖKNINGAR TILL STIFTELSEN FÖR SVENSK PENSIONÄRSVERKSAMHET I FINLAND

Ansökningstiden till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland går ut 30.11.2019. Verksamhet som prioriteras är uppsökande verksamhet inom föreningen och föreningens verksamhetsområde samt skapande av guldkant i tillvaron för att motverka utanförskap och ensamhet.
Ansökningsblankett i word-form kan laddas ned från stiftelsens webbplats här >>Ansökningsblankett. Ansökningarna sänds till
Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland
Annegatan 25 A, PB 129
00101 HELSINGFORS
eller stiftelseninfo@spfpension.fi
För närmare information kontakta Berit Dahlin som är ombudsman för stiftelsen.

 

TRANSPORT TILL FÖRBUNDETS HÖSTMÖTE I TAMMERFORS 21.11

Busstransport från Österbotten till förbundets höstmöte i Tammerfors ordnas enligt följande tidtabell:

05:00 Karleby bussation
05:20 Kronoby bollhallen
05:35 Edsevö Neste
05:45 Mysinge TB
05:55 Ytterjeppo P-plats vid älven
06:00 Munsala/Pensala korsning. riksv 8
06:15 Oravais ABC
06:35 Vassor Tesses Café
06:45 Kvevlax, busshållpl. riksv 8
06:55 Smedsby, hållplats vid Kulturhuset
07:10 Vasa, korsning Handelsespl - Korsholmsespl
07:25 Fladan, ST1
07:35 Långåminne, hållplats riksåttan
07:50 Pörtom Pörteborg
08:15 Närpes Teboil
08:35 - 09:05 Lappfjärd ABC, kaffepaus
11:45 Tammerfors, restaurang Valtatie 30

Busskostnaden är 20€ per person och faktureras förenngen av förbundet. Anmäl Ert deltagande och påstigningsplats i samband med anmälan till höstmötet per e-post till kansliet@spfpension.fi eller per telefon 0405780415 senast 1.11.

Alternativ till bussen är tåg och då gäller följande tidtabeller:

Vasa - Tammerfors
tur 06:48 - 08:55 eller 09:38 - 11:55, retur 18:00 - 20:10

Bennäs - Tammerfors
tur 08:07 - 09:58 eller 09.17 - 11.55, retur 18:00 - 20:18

Karleby - Tammerfors
tur 07:50 - 09:58 eller 08.58 - 11.55, retur 18:00 - 20:35 eller 17.00 - 19.03

Seinäjoki - Tammerfors
tur 08:53 - 09:58 eller 10.37 - 11.55, retur 18:00 - 19:16 eller 17:00 - 18:04

Länk till VR:s näthandel: >>VR

 

Läs mera om kommande händelser i Österbotten i >> händelsekalendern.

Patrick Ragnäs