SPF Österbotten

Nyhetsbrev 7/2019, 25.9.2019

25.09.2019 kl. 10:13
Föreningsregistret förnyades

FÖRENINGSREGISTRET VID PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN (PRS) FÖRNYADES

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyades 18 september 2019. Alla föreningar och religionssamfund fick ett FO-nummer, och samtidigt förnyades föreningsregistrets samtliga informationssystem och tjänster.

>>HÄR finns en lista på alla SPF Österbottens föreningar och deras FO-nummer.

FO-numret, det vill säga företags- och organisationsnumret, ersätter registernumret för föreningar. PRS har utfärdat ett FO-nummer för alla föreningar automatiskt. Om föreningen redan före förnyelsen hade ett FO-nummer, förblev numret oförändrat.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken, och har således formen 1234567-8.

Föreningens FO-nummer visas i föreningsregistrets nya informationstjänst under adressen: https://yhdistysrekisteri.prh.fi/?userLang=sv
I tjänsten kan man söka grunduppgifter om föreningar samt köpa utdrag och stadgar.
>>Läs mera
>>Österbottenföreningarnas FO-nummer

 

Läs mera om aktuella händelser, såsom kommande resor, i
>>HÄNDELSEKALENDERN.

Patrick Ragnäs