SPF Österbotten

SPF Österbottens nyhetsbrev 1/2019

11.02.2019 kl. 16:06

RIKSDAGSVALET 2019

Alla pensionärsföreningar uppmanas att aktivera sig inför riksdagsvalet, som hålls den 14 april. Förhandsröstningen pågår 3 - 9 april. Kandidatlistorna fastställs 14 mars.
Föreningarna kan ordna lokala valdebatter och bjuda in representanter för så många politiska partier som möjligt till valdebatter. 

 

RESELEDARKURS 21.3

Svenska pensionärsförbundet samt SPF:s regioner och föreningar, initierar varje år ett antal resor för sina medlemmar. Resorna genomförs alltid i samarbete med olika researrangörer runt om i Svenskfinland.
SPF Österbottens resekommitté bjuder nu in föreningarnas reseledare till en kursdag. Under dagen får vi praktiska råd och information om reseledarskap av utbildare från Norrvallas reseledarutbildning. Vi får också goda råd om första hjälp, ifall det skulle behövas under en resa.
Utbildningsdagen ordnas torsdagen den 21 mars 2019 på Norrvalla i Vörå kl. 09.30 – 15.
Anmäl om Ert deltagande i utbildningsdagen till via >>anmälningsformuläret senast fredagen 8 mars. Varje förening kan sända två deltagare. Utbildningsdagen är avgiftsfri.
Har Ni frågor eller synpunkter angående dagen kontakta ombudsman Patrick Ragnäs, tfn 0405748919.
Vi önskar Er välkomna till en givande dag
SPF:s resekommitté
>> Läs mera

 

SPF ÖSTERBOTTENS VÅRMÖTE 9.4

SPF Österbottens vårmöte hålls tisdagen den 9 april i Korsholm. Kallelsen har sänts ut per e-post 6 februari till föreningarnas ordförande. Ifall någon förening önskar få kallelsen i pappersform, vänligen kontakta undertecknad. Möteshandlingar kommer att sändas ut inom mars och då kommer även närmare information om dagsprogrammet och transporten.
>> Läs mera

 

KVARKENS PENSIONÄRSPARLAMENT 16-17.5

Pensionärsparlamentet 2019 ordnas 16 - 17 maj på Comfort hotel i Umeå.
Temat i år är "Ett Gott Liv – lagar, regler och attityder". Fokus läggs på de faktiska skillnader som uppstår när man blir pensionär och lämnar yrkeslivet. Vi diskuterar varför det finns skillnader i lagar, regler och inte minst samhällets attityder mot äldre.
Ytterligare information om parlamentet (tidtabeller, kostnader etc) kommer vi att informera om så fort som möjligt. Boka in parlamentet i Era kalendrar redan nu.
>> Läs mera

 

ÖSTERBOTTENS BOULEMÄSTERSKAP 19.6

Bouleturneringen ordnas liksom tidigare år i Jakobstad på Segelsundplanen i samarbete med pensionärsföreningen Milstolpen.
Spel enligt MONRAD-system, 4 spelomgångar. Det betyder att alla får spela 4 omgångar. Lagen skall bestå av 2-manna lag, egna klot får användas.
Anmälningarna med namn på deltagarna vill vi ha in till regionen senast fredagen 14.6. Deltagandet är avgiftsfritt. Dagen inleds kl 9 med kaffe och anmälning. Tävlingen beräknas pågå mellan kl 9.30 – 16, med lunchpaus kl 12 – 13 (egenbekostad).
Kom ihåg att meddela om turneringen till föreningens boulespelare!
Anmäla genom att fylla i >>anmälningsformuläret.
>> Läs mera

 

MATINÉFÖRESTÄLLNING "SPELMAN PÅ TAKET" 27.9

Wasateater ordnar tillsammans med SPF Österbotten en matinéföreställning av pjäsen "SPELMAN PÅ TAKET", som är en musikal om kärlek, traditioner, dans, romantik och gripande historier. 
Föreställningen är fredagen 27 september klockan 13.00. Premiären spelas 21 september och samtidigt öppnas den nyrenoverade teatern för allmänheten.
Pris per person är 29€ för medlemmar i en pensionärsförening.
Bindande anmälningar senast måndagen 9.9 tlll sin egen förening. Varje förening löser ut alla bokade biljetter. Reserveringar görs helst så fort som möjligt, platserna reserveras i den ordning de kommer.
Föreningarna gör anmälningarna till föreställningen genom att fylla i  >>anmälningsformuläret.
>> Läs mera

 

RESOR

Glöm inte att kolla våra fina medlemsresor. Gör gärna reklam för dem på föreningarnas månadsmöten.
>> Läs mera

 

VINTERLEDIGT
Undertecknad håller vintersemester under tiden 23.2 - 2.3. Vid brådskande ärenden, vänligen kontakta kansliet i Helsingfors.

 

Glöm inte att följa med vad som är aktuellt genom att kolla >>händelsekalendern.

Patrick Ragnäs