SPF Österbotten

SPF Österbottens vårmöte ***FRAMFLYTTAT***

02 April 2020 kl. 11.00–15.00

***VÅRMÖTET FRAMFLYTTAT. NYTT DATUM MEDDELAS SEANRE***

Kallelse och vårmöteshandlingar skickas per post till föreningarnas ordförande. Handlingar till mötet finns också här nedan.

Förhandsanmälan till kansliet, via formuläret: >>ANMÄLNING TILL VÅRMÖTE, senast 24.3 för lunchen och samtransporten söderifrån till Nykarleby. Busstransporten är avgiftsfri.

Dagsprogram: 
kl
11.00 Mottagning av fullmakter
11.00 Lunch
12.00 Vårmöte
                Värdföreningens välkomstord, ordförande Görel Ahlnäs
                Nykarleby stads hälsning, stadsdirektör Mats Brandt
                Juthbacka teater förevisar en del ut "Steinbacka"
                lektor emeritus Bengt Kummel "Nykarleby 400 år"
13.00 Vårmötesförhandlingar
                 mötet öppnas av regionordförande Anita Ismark
13.30 Kaffepaus
14.00 "Kaffe med YLE"
                 Pia Lagus och Jonas Jungar från Svenska Yle vill veta 
                 hur de kan betjäna pensionärer bättre
15.30 avslutning

Frågor och hälsningar till YLE:s representanter kan också skickas in i förväg via webbformuläret >>FRÅGA YLE

>> Kallelse
>> Anmälning av delegater
>> Föredragningslista
>> Lista på antal delegater
>> Verksamhetsberättelse och bokslut
>> Verksamhetsgranskningsberättelse
>> Fullmaktsblakett
>> Busstidtabell
>> StadagarPlats
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Seminariegatan 19
66900 Nykarleby