SPF Österbotten

Anmälning till Wasateaters matinéföreställning fredagen 1.10.2021 kl 13, Botnia Paradise

Föreställningen är fredagen 1 oktober klockan 13.00. Pris per person är 35 € för medlemmar i en pensionärsförening.
Anmälningar senast 10 september tlll egen förening. Varje förening löser ut alla bokade biljetter. Reserveringar görs helst så fort som möjligt, platserna reserveras i den ordning de kommer.
Skriv siffran 6 med bokstäver: