SPF Österbotten

Kryssning med Wasalines nya m/s Aurora Botnia

16 September 2021 kl. 08.00–15.45

***UPPDATERAD INFORMATION 13.9***

Eftersom kryssningen med Aurora Botnia 16.9 väckt mycket stort intresse, har vi delat in resenärerna i tre olika grupper så att vi kan genomföra programmet ombord så smidigt som möjligt. Vi kallar de olika frupperna GUL, BLÅ och VIT.

Ni som kommer med buss får sina kryssningsbiljetter utdelade i bussen när ni kommer till terminalen, reseledaren eller busschauffören hämtar från terminalen och delar ut biljetterna.
De resenärer som tar sig till terminalen på egen hand får kryssningsbiljetterna utdelade i terminalen. Biljetterna delas ut föreningsvis.

Biljetterna skannas av före ombordstigning.

Kom gärna i tid till terminalen. Resenärerna släpps in på båten från och med klockan 06.30.

Användning av munskydd rekommenderas.

 

Till grupp GUL hör resenärer från föreningarna:
Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS.rf
Vasanejdens Pensionärer r.f.
Korsholms pensionärsförening
Kvevlaxnejdens pensionärsklubb
Malax Pensionärer
>>Kryssningsprogram och tidtabell för grupp GUL

 

Till grupp BLÅ hör resenärer från föreninarna:
Korsnäsnejdens Pensionärer rf
Pedersöre Pensionärsklubb
Jeppo Pensionärsklubb
Vörå Pensionärsklubb r.f.
Nykarleby Seniorer
Oravais Pensionärer
Munsala Pensionärer r.f.
Nygammal Petalax
PIKT Kristinestad
>>Kryssningsprogram och tidtabell för grupp BLÅ

 

Till grupp VIT hör resenärer från föreningarna:
Övermark pensionärsförening
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån
Nedervetil Pensionärsklubb
Purmo pensionärsförening
Larsmo-Eugmo Pensionärsförening
Kronoby Pensionärsförening  r.f.
Kaskö pensionärsklubb
Pensionärsklubben Milstolpen r.f.
Lappfjärds Pensionärsklubb
Närpes Pensionärsförening 
Terjärv Pensionärer
>>Kryssningsprogram och tidtabell för grupp VIT

 

De aktuella busstidtabellerna finns här:
>>Bussttidtabell för bussar norrifrån
>>Busstidtabell för bussar söderifrån

 

****************************************************************************************

Wasaline tar sin nya färja >>m/s Aurora Botnia i bruk 28 augusti 2021. Nu vill vi erbjuda medlemmarna möjlighet att få bekanta sig med färjan under en egen kryssning för pensionärerna i Österbotten torsdagen 16 september

Färjan lägger ut klockan 8.00 på morgonen och vi är tillbaka i Vasa hamn klockan 15.45. Under kryssningen får vi information om den nya färjan och får en guidad rundvandring. Naturligtvis har vi annat program såsom information om regionens och förbundets verksamhet samt IT verkstad med förbundets IT koordinatorer. Vi äter frukost när vi stiger ombord och på hemfärden njuter vi av skärgårdsbordet och tar en svängom i restaurangen till tonerna av Trio Janne Enblom. De som inte dansar ordnar vi alternativt program för. 
Planering av programpunkter pågår fortfarande.

Busstidtabellerna sänds direkt till föreningarna

Pris: 95€ per resenär, busstransport 25€ per resenär
I priset ingår: kryssningsbiljett, fritt deltagande i alla programpunkter, frukost ombord samt skärgårdsbordet

Deltagarna anmäler sig till sin egen pensionärsförening senast tisdagen 31 augusti
Föreningarna anmäler sina deltagare till kryssningen senast onsdagen 1 september via denna länk:  
>>Anmälning till kryssningen 16.9.2021

Telefonnummer till rederiet är 020 771 6813 och e-post group@wasaline.com. Wasaline fakturerar föreningarna för biljetterna direkt. Annulleringsavgift uppbärs i enlighet med rederiets normala avbokningsvillkor.
Avgiften för bussen, 25 € uppbärs i bussen (busstidtabell meddelas senare). 
Vid anmälningarna upptas namn och födelsetid (ddmmåå). Eventuella reserveringar av hytter och sittstolar görs direkt till rederiet. Hyttpriserna är följande: A ytterhytt: 50 euro, B innerhytt: 45 euro

Vi hoppas kunna bjuda på en intressant och corona-säker infokryssning