SPF Österbotten

Heldagsevenemang med tema digitalisering

10 Oktober 2019 kl. 12.00–19.00

Österbottens förbunds pilotprojekt med digitalt stöd ordnar tillsammans med Vasa stadsbibliotek ett heldagsevenemang med tema digitalisering torsdag 10.10.2019. Plats är stadsbiblioteket i Vasa.

Evenemanget är öppet för alla och erbjuder en möjlighet att bekanta sig med de möjligheter digitaliseringen för med sig. Pensionärsföreningarna är välkomna med att delta.

I bibliotekets aula kommer det att vara utställarbord kl. 12 – 19, och där får man gärna delta och presentera föreningens IT-verksamhet! Evenemanget erbjuder även möjlighet att träffa andra aktörer, bl.a. banker, apotek, Fpa, KulturÖsterbotten m.fl.

Under dagen ordnas även föreläsningar och workshops kring temat digitalisering.

 Plats
Vasa stadsbibliotek