SPF Österbotten

Kurs för föreningarnas reseledare

21 Mars 2019, 09:30 - 15:30

Utbildningsdag på Norrvalla för pensionärsföreningarnas reseledare. Föreläsningar av bland annat Norrvallas utbildare från reseledarlinjen och Anders Lindqvist som är specialist inom första hjäpen.
Två deltagare per förening.

Program:
09:30 Kaffe med semla.
            Resekommitténs ordförande Håkan Wikberg hälsar välkommen.
10:00 Utbildare från Norrvallas reseledarlinje:
            Allmänt om reseledarutbildningen, information om transfer (busstransport),
            att tänka på med mikrofon och hur man samlar in feedback.
            Förberedelser ansvar och tillgänglighet.
            Trender, intressanta destinationer/temaresor
            Frågor och diskussion
12:00 Lunch
13:00 "Första hjälp på resan". Anders Lindqvist föreläser om ämnet. 
14:00 SPF Österbottens resekommitté informerar om aktuella saker.
c:a 15:30 Avslutning av dagen

Anmälningar senast fredagen 8.3 genom att fylla i >>anmälningsformuläret. Tillfället är avgiftstfritt för deltagare från Österbotten.
Avgift för övriga 25€ per person (inkluderar kaffe och lunch).
>>Inbjudan i PDF formPlats
Norrvalla
Vöråvägen 305-307
66600 Vörå