SPF Österbotten

Kurs för föreningarnas reseledare

21 Mars 2019 kl. 09.30–15.30

Utbildningsdag på Norrvalla för pensionärsföreningarnas reseledare. Föreläsningar av bland annat Norrvallas utbildare från reseledarlinjen och Anders Lindqvist som är specialist inom första hjäpen.
Två deltagare per förening.

Program:
09:30 Kaffe med semla.
            Resekommitténs ordförande Håkan Wikberg hälsar välkommen.
10:00 Utbildare från Norrvallas reseledarlinje:
            Allmänt om reseledarutbildningen, information om transfer (busstransport),
            att tänka på med mikrofon och hur man samlar in feedback.
            Förberedelser ansvar och tillgänglighet.
            Trender, intressanta destinationer/temaresor
            Frågor och diskussion
12:00 Lunch
13:00 "Första hjälp på resan". Anders Lindqvist föreläser om ämnet. 
14:00 SPF Österbottens resekommitté informerar om aktuella saker.
c:a 15:30 Avslutning av dagen

Anmälningar senast fredagen 8.3 genom att fylla i >>anmälningsformuläret. Tillfället är avgiftstfritt för deltagare från Österbotten.
Avgift för övriga 25€ per person (inkluderar kaffe och lunch).
>>Inbjudan i PDF formPlats
Norrvalla
Vöråvägen 305-307
66600 Vörå