SPF Österbotten

Regionens vårmöte på distans 11 juni 2020

20.05.2020 kl. 09:08
Anvisningar för deltagande samt frågor och svar om mötets genomförande

Regionens vårmöte 2020 ordnas undantagsvis som distansmöte via Zoom 11 juni. Handlingar och eventuell uppdaterad av information inför mötet finns på regionens webbplats, >>SPF Österbottens vårmöte 2020. Instruktioner för hur man deltar i ett Zoom möte kan laddas ner här: >>Instruktioner för deltagare. Mera information om hur man använder Zoom finns på förbundets webbplats, >>Distansmöten med Zoom
Har Ni frågor angående genomförandet av mötet kontakta ombudsmannen. En del frågor har kommit och nedan finns frågorna och svaren.

Fråga: Datum på de utsända handlingarna stämmer inte med det nya datumet.
Svar: Nya handlingar sänds inte ut men exempelvis datum, ort etc. ändras i den fastställda verksamhetsberättelsen efter mötet.

Fråga: Kan flera delegater delta i mötet via samma skärm, eller måste alla delta via en egen dator, läsplatta eller smarttelefon?
Svar: Det går utmärkt att alla delegater från en förening samlas till ett ställe och deltar via en skärm bara man ser till att alla kan se, eller åtminstone höra. Det man måste komma ihåg är att ifall flera delegater samlas på en plats och det används mera än en dator/läsplatta är att det kan uppstå rundgång om flera mikrofoner och högtalare samtidigt är påkopplade nära varandra.

Fråga: Hur blir det med eventuella omröstningar?
Svar: Vid en eventuell omröstning blir det namnupprop enligt delegatlistan och man svarar ja eller nej. Detta förfarande ställer ett visst krav på rösträknarna men öppna omröstningar torde inte bli ett problem. Blir det däremot en sluten omröstning, som det kan bli till exempel vid personval, kan det bli knepigare. Omröstningar har ännu inte gjorts på vårmöten under regionens snart 50 åriga historia och sannolikheten att det skulle bli en sluten omröstning är nära på obefintlig.

Fråga: Kan delegater komma till förbundets kansli i Vasa och vara närvarande på plats?
Svar: Nej tyvärr kan delegater inte komma till förbundets kansli. Alla förbundets kanslier är stängda från besök tillsvidare, enligt förbundsstyrelsens beslut.

Patrick Ragnäs