SPF Österbotten

SPF Österbottens nyhetsbrev 2/2020, 14.2.2020

14.02.2020 kl. 14:00
Bowling och vårmöte

SPF ÖSTERBOTTENS BOWLINGMÄSTERSKAP

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån ordnar en bowlingturnering i samarbete med SPF Österbotten i Karleby under tiden 3.3 - 7.3.2019.

Anmälningar till Karleby bowlinghall, tfn 050 308 7500 eller >>via webben, senast 1 mars.
Tävlingsledare är Karl G Andersson, tfn 0400 560 614, e-post karl.g.andersson@gmail.com.

>>Läs mera om turneringen här

 

SPF ÖSTERBOTTENS VÅRMÖTE 2.4

SPF Österbottens vårmöte hålls torsdagen den 2 april i Nykarleby. Kallelsen har sänts ut per e-post 6 februari till föreningarnas ordförande. Ifall någon förening önskar få kallelsen i pappersform, vänligen kontakta undertecknad.

I samband med vårmötet Har vi bjudit in Yle på kaffe. Via projektet "Kaffe med Yle"  önskar de få en bättre förståelse för hur de kan betjäna finländare av olika slag och på olika håll i landet. Pia Lagus och Jonas Jungar från Svenska Yle kommer till vårmötet och vill får reda på "var skon klämmer, eller för den delen: vad som är bra". 
Föreningerna eller enskilda pensionärer har möjlighet att på förhand skicka in sina frågor eler sina synpunkter på YLE:s utbud >>via detta formulär senast fredagen 20 mars, med namn eller helt anonymt. De lyssnar och svarar också på frågor som ställs på ort och ställe.
Ni kan läsa artiklar om projektet på Yles webbplats här:
>>Bjud Yle på kaffe och tyck till!
>>Kaffe med Yle gick över förväntan
>>Långt över 200 Yle-medarbetare har redan varit på kaffe


Lagus och Jungar

Möteshandlingar kommer att sändas ut inom mars och då kommer även närmare information om dagsprogrammet och transporten.
>> Läs mera

 

RESULTAT FRÅN FRÅGESPORTEN 12.2

Oravais Pensionärer rf:s lag1 tog hem segern i årets österbottniska frågesport. Laget bestod av Sven Thors, Gunvi Lundqvist och Christer Höglund. Deras totala poäng var 28 av 40 möjliga.
På andra plats med 27 poäng kom Korsnäsnejdens Pensionärer rf med laget Bjarne Ismark, Guy Kronqvist och Anna-Lena Kronkvist.
Tredjeplatsen togs efter en utslagningsfråga av Pensionärsklubben Milstolpen rf:s lag1 med deltagarna Gurli Sjöberg, Sten Gripenberg och Richard Sjölund. Mistolpens poängtal var 25,5.
Jens Björknäs, marknadsföringsdirekör vid Vasa Andelsbank, delade ut pris till medaljlagen.
>>Slutställning i frågesporten
>>Tävlingsfrågorna och svaren

 

ORDFÖRANDEKONFERENS 4 MARS I VASA

SPF Österbotten ordnar ordförandekonferensen 2020 på YA i Gamla Vasa onsdagen 4 mars kl 9.00 - 15.00. Vi önskar att föreningarnas ordförande samt en till från styrelsen anmäler sig till konferensen. Anmäl senast 19.2.2020 via >>ANMÄLNINGSFORMULÄRET
Tillfället är avgiftsfritt
Syftet med konferensen att föreningsaktiva tillsammans kan diskutera om styrelsearbetet och vilka möjligheter det finns att utveckla både styrelsens, föreningens och hela regionens arbete. 
På förmiddagen föreläser Christoph Treier, som är mental tränare, coach och föreläsare.
Treier kommer bland annat att tala om att motivera och inspirera både sig själv och andra.
Förbundsordförande Ole Norrback deltar och informerar om Pensionärsförbundens intresseorganisation, där Norrback är ordförande år 2020.
Regionordförande Anita Ismark om Kvarkens pensionärsparlament, förbundet, boulehandboken mm.
Ombudsman Patrick Ragnäs informerar om utfallet av medlemsrekryteringskampanjen 2019.
>>LÄS MERA

 

Läs mera om kommande händelser i Österbotten i 
>>HÄNDELSEKALENDERN.

 

Patrick Ragnäs